EV laadoplossingen voor nutsbedrijven en energiebedrijven

De EV markt biedt nutsbedrijven nieuwe lucratieve business models. Ontdek wat onze slimme EV oplossingen voor jou kunnen betekenen.
Meer informatie

Kansen in de EV industrie voor energie- & nutsbedrijven

De opkomst van elektrische voertuigen biedt zowel kansen als uitdagingen voor nutsbedrijven en energiebedrijven. Enerzijds mag het elektriciteitsnet niet overbelast worden. Als te veel EV rijders hun EV aansluiten terwijl er een energiepiek is, zal de vraag de negatieve impact op het net zelfs vergroten.

Aan de andere kant kunnen nuts- en energiebedrijven de kansen die zich voordoen grijpen; het laden van een elektrische auto vereist elektriciteit, waardoor de energierekening van elektrische rijders wordt beïnvloed. Een ding is duidelijk: de groei van elektrisch rijden betekent een nieuw interessant tijdperk voor nutsbedrijven; zij kunnen het voortouw nemen bij het versnellen van de invoering van elektrische auto’s en de juiste integratie van elektrische voertuigen in het elektriciteitsnet bewerkstelligen.

Lees meer

Kans – stijging van de vraag naar energie

EVs bieden aanzienlijke economische kansen. EVs vormen een belangrijke nieuwe manier van elektriciteitsgebruik, waardoor de aard van de nutsvoorzieningen verandert. Het wereldwijde energieverbruik zal in 2050 verdubbelen. Ben je klaar om te profiteren van de nieuwe vraag? Nutsbedrijven kunnen verlaging van energiekosten bewerkstelligen door gebruik te maken van goedkopere bronnen en beperking van de duurste energie.

Nutsbedrijven kunnen ook een cruciale rol spelen bij het bijdragen aan een gezonde laadinfrastructuur voor elektrische auto’s, door het aanpassen van laadsnelheden en het verschuiven van laadsessies netoverbelasting te voorkomen. Bovendien is het vermijden van dure upgrades in het energienetwerk een ander voordeel voor nutsbedrijven om Smart Charging te gebruiken. Er zijn geen significante transformatorupgrades nodig.

Gevaar – voorkom overbelasting van het net

In 2050 worden er tussen de 500 miljoen en 1 miljard elektrische voertuigen verwacht. Al deze elektrische voertuigen moeten worden opgeladen. Is jouw infrastructuur voorbereid op de enorme vraag? Time of Use (ToU) tarieven kunnen worden gebruikt als een instrument om EV rijders te beïnvloeden om hun laadgedrag te verschuiven naar daluren van de dag. Dit is gunstig voor EV rijders omdat ze hun energierekening kunnen verlagen en tegelijkertijd zorgt dit ervoor dat laden het minst storend is voor het net, waardoor overbelasting wordt voorkomen.

Dit brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee, als te veel EV rijders op dalmomenten gaan laden. Deze zorgen kunnen echter ook worden verlicht door Smart Charging te gebruiken, door bij het laden rekening te houden met factoren zoals de laadstatus, laadtarieven en het laden over een groter tijdsbestek te verdelen.

Onze oplossing voor nutsbedrijven: EV laadsoftware

Gebruik onze laadpuntsoftware om je eigen EV laadinfrastructuur te bouwen. De software is gemakkelijk te gebruiken en heeft alle benodigde functies om je te helpen versnellen in de EV branche, zoals roaming, billing en smart charging. We bieden zowel beheerde als volledig uitbestede pakketten van onze EV laadstationsoftware.
Lees meer